Σάκοι Ιούτης για Εξαγωγή Πατάτας

Ένας συγκεκριμένος τύπος ιούτινου σάκου χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της πατάτας.

Share

Το φυτό της ιούτης αποτελεί την πρώτη ύλη για την κατασκευή των φυσικών-φυτικών σάκων ιούτης. Ένας συγκεκριμένος τύπος ιούτινου σάκου χρησιμοποιείται για την εξαγωγή της πατάτας.

Η εταιρεία μας μπορεί να σας διαθέσει τυπωμένους ή ατύπωτους σάκους ιούτης.

Share

Η Διάσταση των σάκων ιούτης για την εξαγωγή της πατάτας είναι: 51Χ79cm.

Facebook page