Ανακοινώσεις - Δελτία τύπου

04Ιούν 2018

Η εταιρεία μας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προς τη συμμόρφωση με το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (G.D.P.R.) και σας ενημερώνουμε υπεύθυνα ότι τα δεδομένα σας είναι προστατευμένα. Δεσμευόμαστε ότι στη βάση δεδομένων μας διατηρούμε μόνο τα στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης και τους σκοπούς της […]

Facebook page