Χτένια Ελαιοσυλλογής

Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και υπάρχουν σε διάφορα χρώματα.

Τα χτένια αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την ελαιοσυλλογή.

Είναι κατασκευασμένα από πλαστικό και υπάρχουν σε διάφορα χρώματα.

Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

Διάφορα χρώματα