Σάκοι Πλαστικοί Ελαιοσυλλογής

Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ελαιοσυλλογή καθώς επιτρέπουν στο προϊόν να αναπνέει ενώ λόγω της μαλακής υφής τους δεν τραυματίζουν τον ελαιόκαρπο.

Τα γκρι σακιά με τις τρεις κόκκινες ρίγες (γνωστά και ως μπεζ) είναι σακιά ανοιχτού στομίου με μεγάλη ανθεκτικότητα.

Χρησιμοποιούνται κυρίως στην ελαιοσυλλογή καθώς επιτρέπουν στο προϊόν να αναπνέει ενώ λόγω της μαλακής υφής τους δεν τραυματίζουν τον ελαιόκαρπο.

Διατίθενται σε διάφορες διαστάσεις.

Ενδεικτικές Διαστάσεις: 51Χ79cm, 55Χ100cm, 55Χ105cm, 60Χ108cm, 62Χ110cm, κ.α.