Δίχτυ Χορτοδεσίας

Το δίχτυ χορτοδεσίας που διαθέτουμε είναι σταθεροποιημένο με UV για να αντέχει την ηλιακή ακτινοβολία και έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει με όλα τα μοντέλα των κύριων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Το δίχτυ χορτοδεσίας που διαθέτουμε είναι σταθεροποιημένο με UV για να αντέχει την ηλιακή ακτινοβολία και έχει προσαρμοστεί ώστε να ταιριάζει με όλα τα μοντέλα των κύριων ευρωπαϊκών εταιρειών.

Διατίθεται σε ρολά πλάτους 123cm και μήκους 2000 μέτρων ή 3000 μέτρων.